Prawa Autorskie

Prawa Autorskie

Copyright © 2012 Krzysztof Dobosz.

Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwis Majsterkoman.pl są własnością Krzysztofa Dobosza o ile nie zostały oznaczone inaczej.

Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako „COPY FREE” lub „BEZ OGRANICZEŃ”.

Zawartość ww. strony, oraz innych publikacji autorstwa Krzysztofa Dobosza podlega prawom autorskim Krzysztofa Dobosza.

Prawa autorskie artykułów należą do ich autorów. Krzysztof Dobosz zezwala na kopiowanie fragmentów dokumentów publikowanych przez Krzysztofa Dobosza na tej stronie tylko w celach prywatnych i z podaniem źródła dokumentu. Kopiowanie większych treści wymaga pozwolenia.

Dla pewności należy kontaktować się z Krzysztofem Doboszem.

Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Krzysztofem Doboszem.

Krzysztof Dobosz zezwala na rozpowszechnianie zawartości tylko tych stron, które zawierają odpowiednie zezwolenie w ich treści pod warunkiem, że kopiujący będzie przestrzegał zaleceń podanych razem z zezwoleniem.

Pojedyncze dokumenty publikowane przez Krzysztofa Dobosza w World Wide Web mogą zawierać inne notki o prawach autorskich związane z tymi dokumentami.